Co to jest spedycja?

Co to jest spedycja?

Spedycja to różne działania, które mają na celu zorganizowanie transportu towarów. Jest to jeden z działów logistyki. Czym się różni od transportu? Przeczytasz o tym w naszym artykule. Już teraz rozwiej swoje wątpliwości. Dowiedz się, jakie są rodzaje spedycji i ich zalety. W czym może pomóc ci spedytor? Jak się rozlicza z klientami? Poznaj zasady tego zawodu w świetle prawa. Zapraszamy do lektury.

O co chodzi w spedycji i co robi spedytor?

Spedycja to usługi w zakresie przesyłania towarów. To szeroko pojęta organizacja transportu ładunków — od ich nadania po etap dostarczenia. Spedytor to osoba prawna, czyli przedsiębiorca. Jego obowiązki i zadania określone są w:

 1. ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego,
 2. Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów i Protokole podpisania powstałych w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Główne zadania spedytora to:

 • udzielanie porad w obszarze organizacji transportu,
 • przygotowywanie i zawieranie umów,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • przygotowywanie listów przewozowych,
 • pośredniczenie między klientem a przewoźnikiem,
 • oznaczanie paczek,
 • odbieranie przesyłek od nadawców,
 • rozliczanie się z przewoźnikiem,
 • nadawanie przesyłek,
 • przekazywanie paczek odbiorcom,
 • wybieranie najlepszego środka transportu,
 • monitorowanie przewozu,
 • odprawa celna,
 • ubezpieczenie ładunków,
 • nadzorowanie bezpiecznego rozładowania towaru,
 • nadawanie i odbieranie przesyłek ze środka transportu.

Powyższe czynności są spedycją właściwą. Poza tym, spedytor wykonuje inne czynności dodatkowe. Może więc magazynować, sprzedawać i awizować przesyłki. Czasami też przeprowadza cesję praw do towaru. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za stan przesyłki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przy zawarciu umowy nie były wskazane jej wady.

Czym się różni spedycja od transportu?

Branża spedycyjna nie jest tym samym co transportowa. Ta druga koncentruje się na samym przewozie towaru — z punktu A do B. Z kolei spedycja to szerzej zakrojone działania. W ich skład wchodzi organizacja przewoźników oraz czuwanie nad prawidłowym transportem i doręczeniem przesyłek. Spedytor dba również o wszelkie aspekty prawne. Przygotowuje dokumenty, rozlicza się ze stronami i prowadzi negocjacje.

Jaki jest podział spedycji?

Ten dział gospodarki ma kilka rozróżnień. Wyróżnia się rodzaje spedycji, ze względu na:

1. Złożoność:

 • spedycja intermodalna — stosuje kilka środków transportu,
 • spedycja gałęziowa — przesyłka przewożona jest jednym środkiem przewozu.

2. Obszar organizacji transportu:

 • spedycja międzynarodowa — wymaga od spedytora znajomości obcych języków oraz przepisów prawnych odnośnie do przewozu towarów w innych krajach,
 • spedycja krajowa.

3. Gałęzie:

 • spedycja morska,
 • spedycja kolejowa,
 • spedycja lotnicza,
 • spedycja drogowa.

Zalety spedycji intermodalnej

W spedycji intermodalnej wykorzystuje się różne jednostki przewozowe. Przy czym kładzie się nacisk na brak konieczności przeładowania towarów. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo, że trafią do odbiorców nienaruszone. Najczęściej łączy się transport drogowy i kolejowy z morskim. Ładunki umieszczane są w kontenerach, a potem przenoszone w nich na statek. To spedycja kontenerowa. Sprawdza się na długich trasach, zwłaszcza międzykontynentalnych.

W jaki sposób rozlicza się spedytor?

Spedytor rozlicza się w formie ryczałtu bądź prowizji. W pierwszym przypadku ustala się wynagrodzenie na etapie zawierania umowy. Nie analizuje się dokładnie ceny każdej czynności. Kwota ma charakter przybliżony. Wtedy jednak, gdy specjalista zna wartość transakcji, może otrzymać z niej prowizję.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy