Artykuł sponsorowany

Co zaliczamy do tzw. odpadów funkcjonalnych?

Co zaliczamy do tzw. odpadów funkcjonalnych?

Każdego dnia produkowanych jest mnóstwo zbędnych odpadów, które muszą być właściwie zagospodarowane. By zadanie to było łatwiejsze, zostały one podzielone na kilka kategorii, a jedna z nich to odpady funkcjonalne. Z tego artykułu dowiesz się, czym one są, a także, w jaki sposób powinniśmy z nimi postępować, by zminimalizować ich szkodliwy wpływ na środowisko.

Definicja odpadów funkcjonalnych

Chociaż nazwa może wydawać się enigmatyczna, odpady funkcjonalne są to po prostu wszelkie śmieci wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych. Niestety największą ich część stanowią resztki zmieszane, czyli takie, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Są to chociażby pozostałości jedzenia, torebki po herbacie, środki higieniczne i wiele innych. Do odpadów funkcjonalnych zaliczamy też nieczystości produkowane przez firmy, o ile nie należą do kategorii niebezpiecznych. Omawiane odpadki powinniśmy wyrzucać do przydomowych pojemników, które następnie opróżniane są przez pracowników profesjonalnych firm, na przykład Lekaro, a same śmieci trafiają na dedykowane wysypiska.

Recykling odpadów funkcjonalnych

By ograniczać miejsce, potrzebne do składowania śmieci oraz redukować nasz negatywny wpływ na środowisko, niektóre kategorie odpadów podlegają procesowi recyklingu. Dzięki niemu można część surowców odzyskiwać, by możliwe było ich ponowne wykorzystanie. Dotyczy to głównie: metali, szkła, papieru oraz tworzyw sztucznych. Nie powinniśmy ich wrzucać do jednego pojemnika, ale właściwie sortować w odpowiednio oznaczonych kontenerach. Firmy wynajęte do odbioru odpadów segregowanych dysponują pojazdami, wyposażonymi w osobne przegrody na każdy z rodzajów przewożonych śmieci, dzięki czemu trafiają one we właściwe miejsca.

Odpady nietypowe

Warto wiedzieć, że część produkowanych śmieci nie może zostać wyrzucona do przydomowych kontenerów. Są to przede wszystkim odpady wielkogabarytowe, takie jak elementy mebli, ramy okienne, rury czy wanny. Jeśli posiadamy cokolwiek z tej listy i chcemy się tego pozbyć, musimy przewieźć to do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w skrócie PSZOK. By było nam łatwiej, część samorządów co jakiś czas sama odbierze od nas tego typu produkty, a stosowne informacje z pewnością znajdziemy na stronie internetowej naszej gminy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy