Materiał Partnera

Po przeprowadzce. Najważniejsze sprawy do załatwienia

Po przeprowadzce. Najważniejsze sprawy do załatwienia

Pakowanie mebli, sprzętów oraz rzeczy osobistych, ich załadunek i transport, to kwestie, które podczas przeprowadzki zajmują nas najbardziej. Niestety, w natłoku obowiązków związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, często zapominamy o najistotniejszych formalnościach, których należy dopełnić przy przeprowadzce. O czym warto pamiętać przy przeprowadzce? Podpowiadamy!

Przeprowadzka to złożony proces, wymagający doskonałej organizacji czasu i perfekcyjnego planowania. Zazwyczaj bowiem, zmiana miejsca zamieszkania wiąże się z koniecznością dotrzymania terminów, warto więc odpowiednio rozplanować poszczególne czynności.

O ile samą przeprowadzkę: pakowanie, załadunek, transport i wynoszenie rzeczy na miejscu, możemy zlecić profesjonalnej firmie świadczącej usługi przeprowadzek w Warszawie, np. Global Service, o tyle formalności, takie jak zameldowanie, musimy załatwić sami. Jakich formalności należy dopełnić w trakcie zmiany miejsca zamieszkania?

  • Wymeldowanie

Wymeldowanie z opuszczanego mieszkania daje nam możliwość zameldowania się w nowym domu. Spełnienie tego warunku pozwala nam ponadto pozbyć się obowiązku utrzymania wcześniejszego mieszkania. Wymeldowania można dokonać na dwa sposoby: składając do organu gminy wniosek w formie pisemnej, lub wypełniając i przesyłając stosowny dokument drogą elektroniczną.

  • Zameldowanie

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy, polegający zarówno na wymeldowaniu, jak i zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. W celu zameldowania się w nowym miejscu zamieszkania, należy złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem internetu lub osobiście w urzędzie. Zameldowanie wymaga przedstawienia urzędnikowi zaświadczenia o wcześniejszym wymeldowaniu oraz dokumentu potwierdzającego nasze prawo do nowego lokalu (np. akt notarialny).

  • Wypowiedzenie umów

Przeprowadzka wymaga powiadomienia dostawców mediów o zaistniałym fakcie. Przeprowadzając się należy pamiętać także o przepisaniu stanu liczników, co umożliwi sprawne i bezproblemowe rozliczenie się i ewentualne uregulowanie płatności za energię elektryczną, gaz i inne media z ich dostawcami.

  • Aktualizacja dokumentów (dowód osobisty prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport)

Zmiana adresu wymaga uaktualnienia wszystkich dokumentów potwierdzających naszą tożsamość. Wymianie podlega zatem m. in.: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz paszport.

  • Powiadomienie banku, ubezpieczyciela

O zmianie miejsca zameldowania, powinnyśmy poinformować również bank, w którym mamy konto oraz firmy ubezpieczeniowe. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że ważne dokumenty trafią pod właściwy adres.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy