Artykuł sponsorowany

Reguły INCOTERMS

Reguły INCOTERMS

Incoterms, czyli International Commercial Terms, dotyczą międzynarodowych warunków sprzedaży. Zasady te określono, aby ułatwić handel międzynarodowy między różnymi państwami. Incoterms zostały stworzone przez Międzynarodową Izbę Handlową. Czego Incoterms dotyczą w kontekście transportu i co dokładniej zawiera ten dokument? O tym poniżej.

Czym są reguły Incoterms?

Incoterms, czyli International Commercial Terms stworzono w celu ułatwienia dokonywania operacji handlowych między kontrahentami pochodzącymi z różnych państw. Jak wiadomo, w każdym kraju obowiązują inne porządki prawne. Incoterms stworzono więc po to, aby ujednolicić warunki sprzedaży między różnymi państwami. Reguły te zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Zrzesza ona przedsiębiorców, którzy pochodzą z różnych państw świata, a ich liczba wynosi ponad setkę.

Incoterms to nic innego jak reguły, określające zarówno odpowiedzialność, jak i obowiązki stron transakcji. Stosując daną regułę, kontrahenci nie muszą od początku określać warunków współpracy, co jest czasochłonne. A w handlu i transporcie czas ma niebagatelne znaczenie. Reguły Incoterms odnoszą się między innymi do kwestii transportowej, a więc warunków transportu towarów, ubezpieczenia czy kwestii wyładunkowych. Najnowsza wersja reguł INCOTERMS to wersja z roku 2020, z którą można się dokładniej zapoznać na stronie internetowej Międzynarodowej Izby Handlowej. Dobre firmy transportowe, takie jak Intradelogistic, dokonując przewozów międzynarodowych stosują się do konkretnych reguł, co zapewnia gwarancję bezpieczeństwa przewozu towarów na terenie różnych państw.

Kluczowe reguły Incoterms dotyczące transportu towarów

Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli dostępne dla wszystkich środków i gałęzi transportu oraz dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Do reguł powszechnych należą EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP. Na potrzeby artykułu skupimy się na wybranych regułach, które stosuje się wykonując transport międzynarodowy.

Reguła EXW EX Works (z zakładu) dotyczy sytuacji, gdy sprzedawca dostarcza towary do dyspozycji kupującego, ale miejsce dostarczenia towarów nie musi należeć do sprzedawcy. Przy stosowaniu tej reguły zaleca się, aby kontrahenci dokładnie sprecyzowali taki punkt. Reguła CPT Carriage Paid To (przewóz opłacony do) ma miejsce, gdy sprzedawca dostarcza towar i przenosi całe ryzyko transakcji na kupującego. CIP Carriage and Insurance Paid To (przewóz i ubezpieczenie opłacone do) również dotyczy dostarczenia towarów przez sprzedawcę, ale ten musi zawrzeć umowę ubezpieczenia od utraty i uszkodzenia towarów przez kupującego, od punktu dostawy do miejsca przeznaczenia towarów.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy